مدير کل حوزه استاندار و روابط عمومي :

تعامل و همکاري روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان با رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاري ها بيش از پيش تقويت گردد.

کد خبر: 154745 تاریخ انتشار: 1399/08/27
نمایش: 30
اخبار

افشين نيرومند مديرکل دفتر استاندار و روابط عمومي در اولين نشست با کارکنان روابط عمومي استانداري نقش و اهميت واحد روابط عمومي را در پيشبرد اهداف سازماني و امور محوله به دستگاه هاي اجرايي بي بديل دانست و با اشاره به اين که يکي از کارکردهاي اصلي اين مجموعه تهيه و تدوين گزارشات، اطلاعات اخبار و اطلاع رساني و آگاهي بخشي به عموم مردم است تاکيد کرد: 
تعامل و همکاري روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان با رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاري ها بايد بيش از پيش تقويت گردد. 
وي افزود: عصر کنوني عصر ارتباطات است و اطلاع رساني در اين برهه از زمان ضرورتي انکار ناپذير و نياز جامعه بشري است.
مديرکل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري ارتقاي دانش و آگاهي از چگونگي بهره مندي از ظرفيت ها، امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري را در راستاي توسعه اطلاع رساني ضروري دانست و اظهار کرد:
تخصص در حوزه روابط عمومي مهمترين رکن اطلاع رساني است که اين امر با آموزش کارشناسان و مسئولين روابط عمومي ها ميسر مي شود.

افزودن دیدگاه